• Luật sư cho doanh nghiệp
  • Luật sư tranh tụng
  • Tư vấn pháp luật doanh nghiệp
  • Tư vấn mua bán sáp nhập doanh nghiệp
  • Tư vấn luật hôn nhân gia đình
  • Tư vấn thuế doanh nghiệp
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Trang nhất » Dịch Vụ » Thuê mua tài chính

Hoạt động thuê mua tài chính 2013

Thứ hai - 22/04/2013 21:26
Hoạt động thuê mua tài chính 2013

Hoạt động thuê mua tài chính 2013

Khi thị trường tài chính Việt nam chưa thật sự phát triển thì vấn đề về vốn cho hoạt động của doanh nghiệp luôn là một bài toán làm đau đầu các nhà quản trị.

I/ Nội dung về các dịch vụ cho Thuê Tài chính

+ Cho thuê tài chính thông thường

Cho thuê tài chính là hoạt động tín dụng trung và dài hạn thông qua việc cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản khác trên cơ sở hợp đồng cho thuê giữa IMC với Bên thuê. IMC cam kết mua máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản khác theo yêu cầu của Bên thuê và nắm giữ quyền sở hữu đối với các tài sản cho thuê. Bên thuê sử dụng tài sản thuê và thanh toán tiền thuê trong suốt thời hạn thuê đã được hai bên thoả thuận.

Khi kết thúc thời hạn thuê, Bên thuê được quyền lựa chọn mua lại tài sản thuê hoặc tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thoả thuận trong hợp đồng cho thuê tài chính. Tổng số tiền thuê một loại tài sản quy định tại hợp đồng cho thuê tài chính, ít nhất phải tương đương với giá trị của tài sản đó tại thời điểm ký hợp đồng.

(Trích Nghị định 16/2001/NĐ-CP Ngày 02/05/2001 Về tổ chức và hoạt động của Công ty Cho thuê tài chính)

+ Mua và cho thuê lại (lease-back)

Mua và cho thuê lại theo hình thức cho thuê tài chính là việc IMC mua tài sản thuộc sở hữu của Bên thuê và cho Bên thuê thuê lại chính tài sản đó theo hình thức cho thuê tài chính để Bên thuê tiếp tục sử dụng phục vụ cho hoạt động của mình. Trong giao dịch mua và cho thuê lại, Bên thuê đồng thời là bên cung ứng tài sản cho thuê.

Đây chính là hình thức tài trợ vốn lưu động khi doanh nghiệp đã đầu tư quá nhiều vào tài sản cố định là các máy móc, thiết bị có giá trị lớn. Khi đó, doanh nghiệp sẽ tiến hành bán máy móc, thiết bị cho IMC với giá trị do chính IMC thẩm định. Đồng thời, IMC cho doanh nghiệp thuê lại chính máy móc, thiết bị đó để doanh nghiệp có thể tiếp tục sử dụng. Việc chuyển quyền sở hữu tài sản từ doanh nghiệp sang IMC được thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật. Việc đăng ký sở hữu tài sản cho thuê thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 65/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ Quy định về việc bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính.

Giao dịch mua và cho thuê lại phải thực hiện thông qua hợp đồng mua tài sản và hợp đồng cho thuê tài chính giữa IMC và Bên thuê. Hợp đồng mua tài sản có hiệu lực từ thời điểm hợp đồng cho thuê tài chính có hiệu lực.

 

II/ Lợi ích:

+ Người thuê có thể gia tăng năng lực sản xuất trong điều kiện hạn chế về nguồn vốn đầu tư

Khó khăn về nguồn vốn đầu tư luôn là một vấn đề đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nếu đi vay theo các thể thức tín dụng thông thường để mua sắm tài sản thì sẽ được yêu cầu về tài sản thế chấp và cả một phần vốn đối ứng vì luật tín dụng không cho phép các ngân hàng tài trợ 100% nhu cầu vốn. Trong khi thông qua việc đi thuê tài chính, doanh nghiệp có thể được tài trợ toàn bộ hoặc phần lớn giá trị tài sản mà không phải yêu cầu có tài sản thế chấp-một ưu điểm nổi bật của cho thuê tài chính ( CTTC ).

+ Người thuê không bị ràng buộc về hạn mức tín dụng vay ngân hàng

Hầu hết các quốc gia đều không hạn chế các doanh nghiệp thuê tài chính khi họ đã vay ngân hàng. Điều này mở rộng cơ hội huy động vốn vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Không đòi hỏi uy tín lớn

Yêu cầu vay tại các TCTD thường khá cao. Ví dụ các doanh nghiệp phải trình báo cáo tài chính thể hiện 3 năm kinh doanh liên tục có lãi, không có nợ quá hạn. Hơn nữa, các doanh nghiệp vừa và nhỏ hay những doanh nghiệp mới thành lập chưa có uy tín với ngân hàng lại càng khó đáp ứng các điều kiện khắt khe trong các điều kiện xét duyệt tín dụng mà ngân hàng đặt ra. Riêng đối với các công ty CTTC, những khách hàng mới hay những khách hàng mà vị thế tài chính còn hạn chế cũng vẫn có thể nhận được các khoản tài trợ trung và dài hạn.

+ Người thuê có thể tiếp cận với công nghệ hiện đại để hiện đại hóa sản xuất một cách nhanh chóng

Công ty CTTC chuyên môn hóa trong lĩnh vực của họ nên rất am hiểu về thị trường máy móc, thiết bị công nghệ và được phép nhập khẩu trực tiếp. Thông qua công ty CTTC, doanh nghiệp có thể nhận được sự tư vấn trong việc áp dụng trình độ công nghệ nào phù hợp nhất.

Ngoài ra, so với các phương thức tài trợ vốn khác, thủ tục CTTC đơn giản hơn. Nhờ đó người thuê có thể nhanh chóng tiếp cận đổi mới công nghệ, đáp ứng các cơ hội kinh doanh.

+ Cho thuê tài chính giúp người thuê không bị đọng vốn trong tài sản cố định

Thông qua nghiệp vụ bán và tái thuê (lease-back), doanh nghiệp có thể chuyển nguồn tài sản cố định thành tài sản lưu động hay dịch chuyển vốn vào các dự án khác có hiệu quả hơn trong khi vẫn khai thác được tài sản để duy trì hoạt động đầu tư hiện hành.

+ Cho thuê tài chính cho phép người thuê hoãn thuế

Khi đi thuê tài chính, doanh nghiệp được phép thực hiện khấu hao nhanh đối với máy móc, thiết bị thuê. Do đó, chi phí trong kỳ sẽ tăng lên và làm giảm lợi nhuận trước thuế và thuế thu nhập doanh nghiệp phải đóng trong kỳ. Vô hình trung, cho thuê tài chính trở thành lá chắn thuế hiệu quả cho doanh nghiệp.

 

 III/ Quy trình cho thuê tài chính:

(1) Bên thuê được chủ động lựa chọn máy móc thiết bị, thỏa thuận với nhà cung cấp bằng hợp đồng hoặc Bản ghi nhớ.

(2) Bên thuê – IMC Leasing ký kết hợp đồng cho thuê Tài chính trên cơ sở hồ sơ pháp lý/ phương án sản xuất kinh doanh/ hợp đồng mua máy móc thiết bị/ kết quả thẩm định của IMC Leasing đồng ý cho thuê.

(3) IMC Leasing - Nhà cung cấp ký kết hợp đồng mua bán máy móc thiết bị là tài sản thuê theo thoả thuận giữa Bên thuê và Nhà cung cấp.

(4) Nhà cung cấp giao hàng cho Bên thuê, lắp đặt, chạy thử, nghiệm thu tài sản giao nhận.

(5) IMC Leasing thanh toán tiền mua tài sản thuê cho Nhà cung cấp.

(6) Bên thuê thanh toán tiền thuê tài chính theo hợp đồng cho thuê tài chính và phụ lục kèm theo.

 

IV/ Thủ tục cho thuê Tài chính:

A/ Đối với tổ chức pháp nhân

+ Hồ sơ pháp lý

- Giấy phép đầu tư, hợp đồng hợp tác liên doanh (nếu là doanh nghiệp liên doanh hoặc có vốn đầu tư nước ngoài).

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy phép khác (nếu có).

- Điều lệ Doanh nghiệp (nếu là Công ty TNHH,CP).

- Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế.

- Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám Đốc (Giám Đốc), Kế toán trưởng.

- Biên bản họp, Quyết định của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên về việc thuê tài chính

+ Hồ sơ tài chính

- Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất, Quý gần nhất (Bao gồm Bảng cân đối kế toán, Kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng lưu chuyển tiển tệ, Bảng thuyết minh báo cáo tài chính...)

- Báo cáo công nợ của khách hàng trong năm gần nhất.

- Danh mục tài sản cố định của doanh nghiệp.

- Hợp đồng kinh tế chứng minh đầu ra/đầu vào của doanh nghiệp

Các tài liệu chứng minh năng lực tài chính khác.

+ Hồ sơ thuê tài chính

- Giấy đề nghị và phương án thuê tài chính.

- Bản xác nhận về việc lựa chọn nhà cung cấp và tài sản thuê

- Tài liệu về tài sản thuê (tên, model, chi tiết kỹ thuật...)

B/ Tổ chức là các cá nhân

- Hộ khẩu và CMND (đối với trường hợp cá nhân, doanh nghiệp tư nhân, cơ sở sản xuất và hộ kinh doanh cá thể).

- Chứng minh thu nhập

- Miễn chứng minh thu nhập hoặc được thuê tín chấp, hoặc thế chấp các tài sản tương dương
 

V/ Điều khoản chung về cho thuê Tài chính

+ Tài sản cho thuê

Phương tiện vận tải đường bộ:
- Ô tô, Xe máy…. ( Bao gồm: Xe du lịch, Xe vận tải hành khách, Xe vận tải hàng hóa: xe tải, xe container, Xe đầu kéo , xe rửa đường, xe ủi đất, xe trộn bê tông, xe chở tiền, Xe máy thi công phục vụ cho việc thi công công trường như xe trộn bê tông, xe cẩu, xe xúc, xe đào, Xe máy chuyên dụng, xe máy phục vụ dân dụng.

- Dây chuyền, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất trong những ngành Thủy sản, Nhựa, Dệt may, Gỗ, Bao bì, In ấn, Thực phẩm, Y tế, Cơ khí, Điện, Xây dựng...

- Bất động sản : Căn hộ , nhà thổ cư, đất thổ cư, nhà hàng, khách sạn, thiêu thị…

- Các loại động sản khác.

+ Bên thuê

- Cá nhân, hộ kinh doanh cá thể, cơ sở sản xuất kinh doanh

- Doanh nghiệp tư nhân.

- Công ty TNHH.

- Công ty cổ phần.

- Doanh nghiệp nhà nước.

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

+ Địa bàn cho thuê

- Các khách hàng trong cả nước

+ Thời hạn thuê

- 1 tháng đến 15 năm.

+ Lãi suất

Thay đổi theo lãi suất của ngân hàng cộng phí thuê tài chính cố định.

+ Vốn tự có tham gia

- Thông thường từ 5% đến 50 %

+ Ký cược

- 5-10%

+ Giá trị mua lại

- Tối đa 0.5%/ tổng trị giá tài sản thuê.

Bạn có thắc mắc hoặc cần tư vấn thêm vui lòng liên hệ: HÃNG LUẬT IMC

Điện thoại: 024.62.697.972 /  0365.939999  

                    024.62.915.925 /  0917.19.65.65

Địa chỉ: Phòng 1809, tòa 27A2 Green Stars, số 234 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Email  : bienpq@interimc.org.vn         -         thanh6666@yahoo.com

Hãng luật IMC : Uy tín – Chất lượng - Hiệu quả - Bảo mật

IMC Nhận bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đương sự trong các vụ án: Dân sự - Kinh tế - Hôn nhân gia đình – Hành chính – Tài chính – Bất động sản – Sở hữu trí tuệ - Lao động – Đầu tư….

 

Tác giả bài viết: ThS.Luật Sư Phan Minh Thanh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn hôn nhân
Tư vấn hôn nhân
0365.939999

Liên kết

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 26


Hôm nayHôm nay : 336

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 87368

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 11919042

Fanpage IMCLAW