• Luật sư cho doanh nghiệp
  • Luật sư tranh tụng
  • Tư vấn pháp luật doanh nghiệp
  • Tư vấn mua bán sáp nhập doanh nghiệp
  • Tư vấn luật hôn nhân gia đình
  • Tư vấn thuế doanh nghiệp
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Trang nhất » Tư vấn luật » Thành lập doanh nghiệp

Dịch vụ thành lập Công ty có yếu tố nước ngoài

Thứ tư - 15/05/2013 11:09
Hãng Luật IMC là Nhà tư vấn chuyên nghiệp trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư, tư vấn các hợp đồng và giao dịch của Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài…
THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
 
1. Trình tự tư vấn:
Tên doanh nghiệp và tên dự án đầu tư;
Địa điểm doanh nghiệp và địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Chú ý đến địa bàn ưu đãi đầu tư theo Nghị định 108/2006; (hợp đồng thuê trụ sở phải được công chứng theo quy định của pháp luật);
Vốn điều lệ và vốn pháp định: Tham khảo thêm một số ngành nghề yêu cầu cần vốn pháp định: ngân hàng – tài chính, hàng không, bảo hiểm, bất động sản, Lữ hành….
Ngành nghề kinh doanh: Cần xem xét ở các góc độ sau:
+ Có bị cấm kinh doanh không?
+ Có hạn chế kinh doanh không?
+ Kinh doanh có điều kiện hay không?
+ Có phù hợp với Cam kết WTO hay không?
+ Có thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư hay không?
Loại hình Công ty: Cổ phần/TNHH hai thành viên trở lên/ TNHH một thành viên?
Một số ưu đãi: Thuế xuất nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thuê đất…
Lĩnh vực ưu đãi đầu tư: Theo quy định tại Nghị định 108/2006.
 
2. Hãng Luật IMC là Nhà tư vấn chuyên nghiệp trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư, thực hiện theo uỷ quyền đăng ký kinh doanh các hình thức đầu tư, tư vấn các vấn đề nội bộ doanh nghiệp, kiểm soát tính hợp pháp trong các hợp đồng và giao dịch của Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài…
Đối với các nhà đầu tư nước ngoài, Công ty Luật IMC hỗ trợ trong việc:
Tư vấn đầu tư, tư vấn đầu tư nước ngoài, thực hiện theo uỷ quyền đăng ký kinh doanh các hình thức đầu tư chủ yếu: Doanh nghiệp liên doanh, Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, Hợp đồng hợp tác kinh doanh hay một số các hình thức khác như Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
Lập Hồ sơ xin đăng ký đầu tư và các ưu đãi đầu tư;
Lập Hồ sơ xin cấp Giấy phép đầu tư và các ưu đãi đầu tư;
Tư vấn đầu tư dự án, lập các dự án chi tiết;
Tham gia đàm phán, xây dựng và hoàn thiện Hợp đồng Liên doanh, Hợp đồng hợp tác kinh doanh
Nhận sự uỷ quyền của các nhà đầu tư để liên hệ với các cơ quan chức năng Việt Nam hoàn thành các thủ tục đăng ký hoặc xin cấp phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư....
Thế mạnh của chúng tôi là việc tư vấn pháp lý về đầu tư và xin cấp các ưu đãi đầu tư cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài….
 Đặc biệt, Công ty Luật IMC còn là Nhà tư vấn chuyên nghiệp trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn về các vấn đề nội bộ doanh nghiệp, kiểm soát tính hợp pháp trong các Hợp đồng và giao dịch của Doanh nghiệp…
 
3. Thành lập tổ chức kinh tế có vốn của nhà đầu tư:
Nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài được đầu tư theo hình thức có vốn để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã thành lập tại Việt Nam được hợp tác với nhau và với nhà đầu tư nước ngoài để đầu tư thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mới.
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam, được thành lập và hoạt động kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
 
4. Luật IMC sẽ tư vấn về thủ tục và tài liệu cần thiết theo quy định và giúp nhà đầu tư soạn thảo và chuẩn bị tài liệu dự án để thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Việt Nam, Hợp đồng hợp tác kinh doanh theo qui định của Luật Đầu tư và các văn bản pháp lý liên quan, xin Giấy phép đầu tư.
Xem xét và tư vấn cho nhà đầu tư về nội dung của các tài liệu liên quan đến dự án.
Đại diện và thay mặt nhà đầu tư đàm phán về hồ sơ tài liệu và các vấn đề pháp lý khác liên quan đến dự án với đối tác;
Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ liên quan như dịch, công chứng tài liệu, hợp pháp hoá lãnh sự hồ sơ.
Đại diện và thay mặt nhà đầu tư trình hồ sơ xin cấp phép và theo dõi quá trình thẩm định hồ sơ dự án tại cơ quan nhà nước Việt Nam;
Tư vấn, đại diện nhà đầu tư trao đổi và trình bày với cơ quan nhà nước Việt Nam về các vấn đề liên quan đến dự án để đạt được mức ưu đãi đầu tư cao nhất có thể cho dự án; Thu xếp đạt được Giấy phép Đầu tư cho dự án.
 
5. Thủ tục thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam
5.1.   Luật đầu tư 2005:
-    Nghị định 108/2006/ NĐ – CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư 2005.
-    Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 tháng 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;
-    Nghị đinh 23/2007/NĐ – CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 Quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
-    Thông tư 09/2007/TT-BTM ngày 17 tháng 07 năm 2007 Hướng dẫn thi hành nghị đinh 23/2007/NĐ – CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 Quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động liên quan đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
 
5.2.   Điều kiện để Cấp giấy phép kinh doanh cho Công ty 100% vốn nước ngoài, Công ty cố vốn của nước ngoài (Công ty liên doanh):
-    Công ty được thành lập và hoạt động theo Luật đầu tư 2005 và Luật doanh nghiệp 2005 hoặc Công ty đã được cấp Giấy phép đầu tư và đã đăng ký lại theo Quy định của Nghị định 101/2006/NĐ-CP quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật đầu tư
-    Công ty có hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam;
 
5.3.   Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh của Công ty nước ngoài tại Việt Nam:
-    Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh
-    Giải trình việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và quyền phân phối
-    Bản đăng ký nội dung thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và quyền phân phối
-    Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư
 
Đây là ý kiến tư vấn của Công ty Luật IMC. Những hướng dẫn pháp lý được đưa ra trên đây chỉ nhằm hướng dẫn thủ tục cho các tổ chức cá nhân khi có nhu cầu. Luật sư của chúng tôi đã hết sức cố gắng mang đến cho người sử dụng những thông tin cập nhật và có tính thực tiễn. Tuy nhiên, những thông tin cũng như các văn bản luật tham chiếu có thể có những thay đổi vào thời điểm người sử dụng có được những ý kiến này. Hơn nữa, trên thực tế có nhiều văn bản giải thích luật pháp khác nhau, nên để có thể vận dụng luật pháp vào những vấn đề cụ thể, người sử dụng cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia pháp lý của mình hoặc các luật sư của Công ty Luật IMC để được tư vấn cụ thể hơn.

Bản quyền Ý kiến pháp lý nêu trên thuộc về công ty Luật IMC, trừ những nội dung trích nguyên văn quy định của pháp luật. Mọi hành vi tái sử dụng Ý kiến pháp lý này mang mục đích thương mại phải được sự đồng ý của Công ty Luật IMC.

Bạn có thắc mắc hoặc cần tư vấn thêm vui lòng liên hệ: HÃNG LUẬT IMC

Điện thoại: 024.62.697.901 /  036.593.9999  

                    

Địa chỉ: P1809 tòa 27A2 Green Stars, số 234 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Email  : bienpq@interimc.org.vn       

Hãng luật IMC : Uy tín – Chất lượng - Hiệu quả - Bảo mật

IMC Nhận bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đương sự trong các vụ án: Dân sự - Kinh tế - Hôn nhân gia đình – Hành chính – Tài chính – Bất động sản – Sở hữu trí tuệ - Lao động – Đầu tư….

 

Tác giả bài viết: Ths.Ls. Phạm Quang Biên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn hôn nhân
Tư vấn hôn nhân
0365.939999

Liên kết

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 22


Hôm nayHôm nay : 483

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 142351

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 11974025

Fanpage IMCLAW