• Luật sư cho doanh nghiệp
  • Luật sư tranh tụng
  • Tư vấn pháp luật doanh nghiệp
  • Tư vấn mua bán sáp nhập doanh nghiệp
  • Tư vấn luật hôn nhân gia đình
  • Tư vấn thuế doanh nghiệp
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Trang nhất » Tư vấn luật » Luật hôn nhân gia đình

Luật hôn nhân gia đình - Xử lý vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong gia đình

Thứ năm - 10/09/2015 15:49
Xử lý vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong gia đình

Xử lý vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong gia đình

Nước ta hiện nay, mục tiêu, chuẩn mực cơ bản, trực tiếp mà chúng ta hướng tới chính là xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Trong gia đình cần chú trọng xây dựng quan hệ dân chủ, bình đẳng giữa các thành viên, nhất là dân chủ bình đẳng giữa nam - nữ, giữa vợ - chồng, giữa cha mẹ - con cái tạo nên sự nề nếp, hoà thuận, kỷ cương trong mỗi gia đình. Các yếu tố này trở thành một trong những nội dung cơ bản và chủ yếu, cấp thiết trong xây dựng gia đình mới ở Việt Nam. Tuy nhiên hiện tượng bất bình đẳng vẫn xảy ra, bất lợi vẫn nghiêng nhiều về phụ nữ.

Xử lý vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong gia đình

Nước ta hiện nay, mục tiêu, chuẩn mực cơ bản, trực tiếp mà chúng ta hướng tới chính là xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Trong gia đình cần chú trọng xây dựng quan hệ dân chủ, bình đẳng giữa các thành viên, nhất là dân chủ bình đẳng giữa nam - nữ, giữa vợ - chồng, giữa cha mẹ - con cái tạo nên sự nề nếp, hoà thuận, kỷ cương trong mỗi gia đình. Các yếu tố này trở thành một trong những nội dung cơ bản và chủ yếu, cấp thiết trong xây dựng gia đình mới ở Việt Nam. Tuy nhiên hiện tượng bất bình đẳng vẫn xảy ra, bất lợi vẫn nghiêng nhiều về phụ nữ.

Vì vậy trong bài này Hãng luật IMC xin tư vấn quý khách những những chính sách trong Luật hôn nhân gia đình và hình phạt để Xử lý vi phạm pháp luật về bình đẳng giới.

Xử lý vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong gia đình được quy định như sau: Điều 42 Luật Bình đẳng giới qui định các hình thức xử lý vi phạm pháp luật về bình đẳng giới như sau:
 

“1. Người nào có hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới mà gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật”.

 

Bên cạnh đó việc xử lý vi phạm hành chính về  bình đẳng giới trong gia đình được pháp luật quy định cụ thể tại Điều 13 Nghị định của Chính phủ số 55/2009/NĐ-CP Ngày 10 tháng 06 năm 2009 quy định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới như sau:

 

Điều 13. Các hành vi vi phạm hành chính về bình đẳng giới trong gia đình

 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

 

a) Xúc phạm danh dự, nhân phẩm nhằm cản trở thành viên trong gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung của hộ gia đình vì lý do giới tính;

 

b) Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy hiếp tinh thần nhằm không cho phép thành viên trong gia đình tham gia sử dụng tài sản thuộc sở hữu chung của hộ gia đình, thực hiện các hoạt động tạo thu nhập hoặc đáp ứng các nhu cầu khác của gia đình vì định kiến giới;

 

c) Không chăm sóc, giáo dục, tạo điều kiện như nhau giữa nam và nữ trong gia đình về học tập, lao động, vui chơi, giải trí và phát triển.

 

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

 

a) Không cho thành viên trong gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung của hộ gia đình vì lý do giới tính.

 

b) Không cho nam hoặc nữ trong gia đình tham gia công tác xã hội vì định kiến giới;

 

c) Đe dọa dùng vũ lực hoặc uy hiếp tinh thần nhằm cản trở thành viên trong gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung của hộ gia đình vì lý do giới tính;

 

d) Áp đặt việc thực hiện lao động gia đình, sử dụng biện pháp tránh thai, triệt sản như là trách nhiệm của thành viên trong gia đình thuộc một giới nhất định.

 

3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi dùng vũ lực nhằm cản trở thành viên trong gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung của hộ gia đình vì lý do giới tính.

 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

 

a) Buộc xin lỗi đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 1, điểm b khoản 1, điểm c khoản 2 Điều này;

 

b) Buộc chịu mọi chi phí khám bệnh, chữa bệnh hợp lý đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 2, khoản 3 Điều này;

 

c) Buộc khôi phục quyền lợi hợp pháp đã bị xâm hại đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 1, điểm a khoản 2, điểm b khoản 2 Điều này.”

 

Dịch vụ luật sư Luật Minh Gia cung cấp trong lịch vực Hôn nhân gia đình
 

1.      Tư vấn kết hôn

Tư vấn tiền hôn nhân

-         Bản chất pháp lý của hôn nhân

-         Tư vấn quan hệ tài sản vợ chồng

-         Tư vấn quan hệ giữa cha mẹ và con cái, quan hệ giữa vợ, chồng

-         Tư vấn những vấn đề khác theo quy định của pháp luật

Tư vấn kết hôn

-         Độ tuổi kết hôn

-         Những trường hợp cấm kết hôn

-         Hồ sơ đăng ký kết hôn

-         Thẩm quyền đăng ký kết hôn

-         Trình tự, thủ tục đăng ký kết hôn

Tư vấn về việc hủy kết hôn trái pháp luật:

-         Những trường hợp kết hôn trái pháp luật

-         Quyền yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật

-         Thủ tục yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật

-         Hậu quả pháp lý của việc yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật

2.      Tư vấn ly hôn

-         Căn cứ cho ly hôn

-         Hòa giải ly hôn

-         Các trường hợp ly hôn (thuận tình ly hôn, đơn phương ly hôn)

-         Hậu quả pháp lý của ly hôn

-         Phân chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn

-         Tranh chấp tài sản khi ly hôn

-         Tranh chấp quyền nuôi con

-         Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa vợ, chồng sau ly hôn

-         Thay đổi quyền nuôi con sau ly hôn

3.      Tư vấn hộ khẩu

-         Nhập hộ khẩu

-         Tách hộ khẩu

4.      Tư vấn nuôi con nuôi, chấm dứt nuôi con nuôi

5.      Tư vấn thừa kế

-         Thừa kế theo di chúc

-         Thừa kế theo pháp luật

-         Thanh toán, khai nhận, phân chia di sản thừa kế

-         Tư vấn giải quyết tranh chấp di sản thừa kế

6.      Tư vấn quan hệ tài sản của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

7.      Tư vấn phòng chống bạo lực gia đình

8.       Tư vấn hôn nhân có yếu tố nước ngoài

Tư vấn kết hôn có yếu tố nước ngoài:

-         Điều kiện kết hôn

-         Tư vấn về quyền của và nghĩa vụ của mỗi bên sau khi đăng ký kết hôn

-         Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng

-         Tư vấn soạn hồ sơ xin đăng ký kết hôn

-         Tư vấn thủ tục đăng ký kết hôn

-         Tư vấn về việc nộp đơn xin đăng ký tại Sở tư pháp

-         Theo dõi hồ sơ và tham gia phỏng vấn tại Sở tư pháp

-         Theo dõi trả lời của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhận kết quả đăng ký kết hôn

-         Tư vấn thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn có yếu tố nước ngoài khi công dân Việt Nam về nước thường trú.

Tư vấn ly hôn có yếu tố nước ngoài

-         Thẩm quyền

-         Trình tự xin ly hôn

-         Hồ sơ xin ly hôn

Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của Tòa án nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của Tòa án nước ngoài mà không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam

Bạn có thắc mắc hoặc cần tư vấn vui lòng liên hệ:

 HÃNG LUẬT IMC

Điện thoại: 036.593.9999           

Địa chỉ:P1809 tòa 27A2 Green Stars, số 234 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Email  : bienpq@interimc.org.vn

Website: www.interimc.org.vn

Hãng luật IMC : Uy tín – Chất lượng - Hiệu quả - Bảo mật

IMC Nhận bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đương sự trong các vụ án: Dân sự - Kinh tế - Hôn nhân gia đình – Hành chính – Tài chính – Bất động sản – Sở hữu trí tuệ - Lao động – Đầu tư…

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn hôn nhân
Tư vấn hôn nhân
0365.939999

Liên kết

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 71


Hôm nayHôm nay : 8704

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 115982

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 12134236

Fanpage IMCLAW